วันอังคาร, 26 กันยายน 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

สายตรงผู้อำนวยการ

Present...CKR

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม

ผลงานรัฐบาล

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ฝ่าย

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

ภาพกิจกรรมของวิทยลัย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

- สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ขอเชิญประชุมวิชาการ ปี 2560 เรื่องปฏิบัติการพยาบาลด้วยจรรยาบรรณอย่างรู้ทันกฎหมาย ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 (กำหนดการประชุม) (แบบฟอร์มการลงทะเบียนประชุมวิชาการ)
- รายชื่อผู้มารายงานตัว หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควต้า บุคคลทั่วไป (รายละเอียด)
- การประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)
- ประกาศแจ้งนักศึกษาเข้าใหม่ รุ่น 21/2560 เรื่องค่าอุปกรณ์สำหรับการศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยเรียกเก็บ (รายละเอียด)
- แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่องคำแนะนำสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 21/2560 (รายละเอียด)
- ประกาศเรื่องค่าบำรุงการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ ประจำปีการศึกษา 2560  (ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 20) (ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่19) (ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 18)
 
- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 6 (รายละเอียด)
- ขอเชิญร่วมจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะในยุค Thailand 4.0 (รายละเอียด)
- ขอเชิญเข้ารับการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร (รายละเอียด)
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ในปี 2560 (รายละเอียด)
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 600 (รายละเอียด)
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (รายละเอียด)
- รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
- รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
- เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (รายละเอียด)
- ประกาศสอบราคาจ้างปรับซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (รายละเอียด)
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)
- เอกสารประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง จำนวน 1 ชุด (รายละเอียด)
- ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด)
- ประกาศร่าง Tor และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 2) (รายละเอียด)
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 2) (รายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด)
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)
 

CINAHL วพบ.จักรีรัช

EPlogo Search CINAHL at BCN Chakriraj.:


Keyword Title Author
Nursing VDO

ปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัย

แผนที่...วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

หน่วยงานภายนอก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

002336
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
100
119
344
703
2336
0
2336

Your IP: 54.225.39.142
2017-09-26

ระบบสารสนเทศ