^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(คอมพิวเตอร์)รายละเอียด 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต)
  รายละเอียด 
   - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์ รายละเอียด 
   - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต รายละเอียด 
 • ประกาศ เรื่อง "เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 35 เครื่อง"  รายละเอียด 
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียด 
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต รายละเอียด 

 

 


...ต้องการเข้าชมภาพกิจกรรม กรุณา Click ที่ข้อความใต้ภาพ......... 

กิจกรรม Big Cleaning Day
อบรมโครงการมะเร็งเต้านม
กิจกรรมรับน้องนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ ๑
รุ่นที่๑๘
อบรม "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน-
หน่วยงาน
 
งานเลี้ยง อ.สิทธิ และ อ.สุภัสสรา รับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี๑
รุ่นที่๑๘

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ฐานข้อมูล

แบบประเมิน

เพลงมาร์ชประจำวิทยาลัย

สารสนเทศ

ปฏิทิน

September 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

วันนี้วันนี้310
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้281
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้537
เดือนนี้เดือนนี้5755
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด16549
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
๙๙ ม.๑ ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๔๔๙๕๕-๖