แนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

2 ความเห็นบน “แนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ”

  1. จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.61 ได้นำความรู้มาสนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน พบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น