วันอังคาร, 26 กันยายน 2560

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

สายตรงผู้อำนวยการ

Present...CKR

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม

ผลงานรัฐบาล

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ฝ่าย

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

งานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษา

  • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) Click
  • แบบยื่นคำร้องขออุทรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Click
  • บันทึกข้อความ (นักศึกษาขอเกรด) Click
  • ตารางการส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และการส่งเกรด ปีการศึกษา 2559 Click

ระบบสารสนเทศ