วันอังคาร, 26 กันยายน 2560

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

สายตรงผู้อำนวยการ

Present...CKR

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม

ผลงานรัฐบาล

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ฝ่าย

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • แบบฟอร์มขอใช้บริการ / ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
Download
  • แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Download
  • แบบฟอร์มขอใช้บริการลงข่าวบน WEB ของวิทยาลัย
Download

ระบบสารสนเทศ